Użytkowniku,

Na stronie ifmglobalfunds.com używana jest technologia cookie w celu analizowania ruchu na stronie. Dodatkowo, w celu otrzymania materiałów marketingowych lub podjęcia kontaktu możesz pozostawić nam swoje dane. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony. Klikając przycisk „przejdź do strony” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej. W przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com danymi osobowymi jest np. adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies instalowanych przez IFM Global Funds S.A. na stronie i urządzeniach używanych podczas korzystania ze strony. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com:


  • - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Obejmuje między innymi dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług jak również prowadzenie marketingu i promocji produktów IFM Global Funds S.A.

  • - dobrowolna zgoda - aby móc dostarczyć poradnik lub inne materiały możliwe do pobrania ze strony ifmglobalfunds.com lub aby podjąć kontakt w celu przedstawienia oferty IFM Global Funds S.A.. Udzielenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana.

Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:


  • - w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę,

  • - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Administratorem danych jest IFM Global Funds S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322019, NIP:526-27-50-360, REGON: 015611781, mail: [email protected] Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych IFM Global Funds S.A.: Monika Piecuch-Krause, mail:[email protected]

Kup online

Dzięki produktom finansowym IFM Global Funds zyskujesz…

Korzyści dla polskiego inwestora Wygodne lokowanie środków, poprzez jeden Fundusz IFM, w światowe obligacyjne i akcyjne fundusze inwestycyjne, dostępne w Luksemburgu, a niedostępne do tej pory bezpośrednio dla polskiego Inwestora.
Niskie opłaty za zarządzanie W funduszu opłata za zarządzanie IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania to tylko 0,8 proc. (Klasa P) do 1,0 proc. (Klasa A). W IFM Globalny Aktywnego Inwestowania wynosi od 2,0 proc. (Klasa P) do 2,4 proc. (Klasa A).
Politykę dywersyfikacji Globalny portfel, czyli najpełniejsza dywersyfikacja, zapewnia większą stabilność przy jednoczesnym dostępie do efektywnych inwestycji na wszystkich rynkach świata.
jasno określony cel Założenia IFM Global Funds to jasno określony cel osiągania zysku rocznego na poziomie 3-4 proc. i 7-8 proc., w zależności od wybranego produktu. Daje to możliwość świadomego inwestowania swoich oszczędności.
BEZPIECZNE UNIKANIE ryzyka walutowego IFM Global Funds zapewnia Inwestorom komfort, zarabiając do 0,7 proc. rocznie na unikaniu ryzyka walutowego. Więcej na ten temat tutaj.
Bezpieczeństwo IFM Global Funds jest notyfikowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego (KNF, www.knf.gov.pl) oraz nadzorowane przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, wwww.cssf.lu).
Przejrzystość i otwartość W comiesięcznych nagraniach video IFM Global Funds publikuje i analizuje skład portfela Funduszy. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami.

Kup produkty finansowe online

kup online z minimalnymi opłatami manipulacyjnymi

5 minut
12 kroków
Przygotuj dane osobowe oraz dane konta bankowego.
Wybierz interesujący Cię produkt finansowy - fundusz lub Program Systematycznego Oszczędzania. Skontaktuj się z doradcą.
Wypełnij wniosek.
Dokonaj wpłaty na fundusz lub Program Systematycznego Oszczędzania.
Oczekuj potwierdzenia transakcji. Dostaniesz od nas maila potwierdzającego.
kup online

Poznaj
Opinie naszych klientów

Zamów rozmowę telefoniczną

a my do ciebie oddzwonimy

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatkówi innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem nadzoru nad IFM Global Funds S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier w Luksemburgu.