Użytkowniku,

Na stronie ifmglobalfunds.com używana jest technologia cookie w celu analizowania ruchu na stronie. Dodatkowo, w celu otrzymania materiałów marketingowych lub podjęcia kontaktu możesz pozostawić nam swoje dane. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony. Klikając przycisk „przejdź do strony” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej. W przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com danymi osobowymi jest np. adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies instalowanych przez IFM Global Funds S.A. na stronie i urządzeniach używanych podczas korzystania ze strony. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com:


 • - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Obejmuje między innymi dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług jak również prowadzenie marketingu i promocji produktów IFM Global Funds S.A.

 • - dobrowolna zgoda - aby móc dostarczyć poradnik lub inne materiały możliwe do pobrania ze strony ifmglobalfunds.com lub aby podjąć kontakt w celu przedstawienia oferty IFM Global Funds S.A.. Udzielenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana.

Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:


 • - w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę,

 • - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Administratorem danych jest IFM Global Funds S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322019, NIP:526-27-50-360, REGON: 015611781, mail: [email protected] Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych IFM Global Funds S.A.: Monika Piecuch-Krause, mail:[email protected]

Kup online

Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania

Istotą funduszu IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania (IFM Global Capital Accumulation Fund) jest uzyskiwanie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu poprzez inwestycje wyłącznie w instrumenty obligacyjne na całym świecie. Cel funduszu to wynik 3% - 4% netto rocznie, przy dążeniu do zapewnienia możliwie najmniejszych wahań wartości tytułu uczestnictwa. W funduszu wyeliminowaliśmy ryzyko walutowe na dwóch poziomach: zarówno w stosunku do euro (waluta główna funduszu) dla jednostek funduszu w PLN, jak i walut, które znajdują się w portfelu funduszu (przeczytaj dlaczego to jest istotne - kliknij tutaj).

* średnia dla polskich funduszy

ZARZĄDZAJĄCY: FINEXIS S.A.

Aleksander Jawień

Dyrektor Funduszu Bright Cap SICAV w Luksemburgu, który jest funduszem parasolowym dla Funduszy IFM Global Funds

Kategoria A
Kategoria P
Waluta PLN
Waluta EUR
Waluta USD
2019-07-11
85,23 PLN Wartość jednostki
-0,66 % Stopa zwrotu

Stopa zwrotu na dzień: 2019-07-11

 1. Dzień -0,10 %
 2. Miesiąc -0,66 %
 3. Kwartał -3,03 %
 4. Pół roku -3,57 %
 5. Rok -- %
1 miesiąc
3 miesiące
pół roku
rok
Oblicz
Pobierz plik JSON Pobierz plik CSV

Charakterystyka Funduszu

Dokumenty do pobrania

Rodzaje instrumentów w Funduszu

 • 60.24 % Obligacje rynki wschodzące
 • 20.88 % Gotówka
 • 18.88 % Obligacje Włochy

Struktura portfela Funduszu

 • 4.34 % Gotówka w PLN
 • 4.54 % Gotówka w EUR
 • 11.59 % Gotowka w USD
 • 0.42 % Kontrakt walutowy zabezpieczający
 • 10.47 % DWS Invest China Bond A2/CAP
 • 10.41 % Amundi Funds Class E
 • 10.31 % JP Morgan Emerging MKT LOC CUR DEBT
 • 10.19 % Pictet Emerg LOC CY-P- CAP
 • 4.85 % ITALIE BTP 2.8%
 • 4.76 % Pimco EM LOC BOND -E
 • 4.73 % BGF EM MKT LC BOND -A2-CAP
 • 4.71 % ITALIE BTP 5.25%
 • 4.70 % Aberdeen GL EM LOC BD-A
 • 4.68 % ITALIE BTP 3.5%
 • 4.67 % Parvest Bond WRL EM LOC
 • 4.64 % ITALIE BTP 2.05%

Alokacja geograficzna Funduszu

 • 18.88 % Europa
 • 81.12 % Pozostałe kraje

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Funduszu inwestowane są w najlepsze, dostępne w Luksemburgu dłużne fundusze inwestycyjne oraz w fundusze notowane na giełdach (ETF-y) i inne instrumenty finansowe, pozwalające unikać ryzyka walutowego. Kryterium ich wyboru jest m.in. powtarzalność wyników i generowanie stóp zwrotu bez nadmiernego ryzyka inwestycyjnego.

Portfel Funduszu dzieli się na dwie części: pasywną i aktywną. Celem części pasywnej jest zminimalizowanie wahań funduszu. To fundament, zapewniający stabilność w każdych warunkach rynkowych. Na tym fundamencie stawiane są rozwiązania części aktywnej strategii, oferujące wyższy potencjał zysków. Dają one możliwość zarabiania w różnych warunkach rynkowych, a w konsekwencji osiągnąć zakładaną stopę zwrotu również wtedy, gdy warunki rynkowe nie sprzyjają klasycznym funduszom obligacji.  

Fundusz zarządzany jest na bazie doświadczenia i autorskich metod IFM Global Funds S.A.

DLA KOGO

Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania przeznaczony jest dla osób, zainteresowanych ochroną swoich oszczędności, niską zmiennością ich wyceny w czasie trwania inwestycji oraz uzyskaniem stopy zwrotu wyższej od terminowej lokaty bankowej.

WYKORZYSTYWANE INSTRUMENTY

Do realizacji celu Funduszu wykorzystywane są fundusze inwestycyjne, ETF-y oraz inne narzędzia finansowe. Pozwalają one ostrożnie inwestować, wykorzystać możliwość zarabiania na oczekiwanych wzrostach lub spadkach, neutralizować nadmierne wahania wartości portfela Funduszu.

Poznaj korzyści płynące z kupna produktów finansowych IFM Global Funds online

pozbądź się stresu transakcyjnego szyfrowanie i PaybyNet
zminimalizowany czas transakcji tylko 12 minut dzieli Cię od dokonania zakupu
płacisz minimalną
opłatę
kod SMS do autoryzacji transakcji szybkość i wygoda
Wyróżnienia i nagrody Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania znalazł się w gronie 15 najlepszych produktów inwestycyjnych 2016 roku wg Gazety Finansowej (Gazeta Finansowa, 23.09.2016).

Zainwestuj w bezpieczne produkty
finansowe otwarte na Ciebie

Potrzebujesz tylko dowodu osobistego i numeru rachunku bankowego

kup online

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatkówi innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem nadzoru nad IFM Global Funds S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier w Luksemburgu.