Kup fundusz online

OTWÓRZ FUNDUSZ OTWARTY NA ŚWIAT

Otwórz się na nową jakość funduszy wcześniej niedostępnych w Polsce.

dowiedz się więcej

FUNDUSZ IFM GLOBALNY
OSTROŻNEGO OSZCZĘDZANIA

Cel funduszu to wynik 3% - 4% netto rocznie

dowiedz się więcej

FUNDUSZ IFM GLOBALNYAKTYWNEGO INWESTOWANIA

Celem funduszu jest wynik w przedziale 7% - 8% netto rocznie

dowiedz się więcej

Susza w Europie to wyższe ceny

Drożejąca żywność w Europie przyspieszy tempo wzrostu inflacji. W okre (...)

Czytaj więcej

Dlaczego INWESTOWANIE GLOBALNE jest cool?

Globalne inwestowanie – co to jest? Z określeniem „globalny” spotykamy (...)

Czytaj więcej

Notowania Funduszy

Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania

 • A
  97,54 EUR Wartość
  0,24 % Stopa zwrotu
 • A
  98,70 PLN Wartość
  0,35 % Stopa zwrotu
 • P
  98,47 PLN Wartość
  0,33 % Stopa zwrotu

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

 • A
  87,01 EUR Wartość
  -0,41 % Stopa zwrotu
 • A
  87,69 PLN Wartość
  1,13 % Stopa zwrotu
 • P
  87,74 PLN Wartość
  1,13 % Stopa zwrotu

Aktualności inwestycyjne
IFM Global Funds S.A.

Najnowsze informacje IFM

Dowiedz się więcej

Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania

Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 3-4% rocznie

Jeden z 15 najlepszych produktów inwestycyjnych 2016 r. wg Gazety Finansowej (Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania; Najlepsze produkty inwestycyjne 2016; Gazeta Finansowa, 23.09.2016.)

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 7-8% netto rocznie

Aktywne podejście do inwestowania i bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych (aktywna alokacja zasobów).

POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z KUPNA ONLINE
FUNDUSZY IFM GLOBAL FUNDS

pozbądź się stresu transakcyjnego szyfrowanie i PaybyNet
zminimalizowany czas transakcji tylko 12 minut dzieli Cię od dokonania zakupu
nie płacisz
za transakcje
prowizja zawsze 0%
kod SMS do autoryzacji transakcji szybkość i wygoda
Wyróżnienia i nagrody Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania znalazł się w gronie 15 najlepszych produktów inwestycyjnych 2016 roku wg Gazety Finansowej (Gazeta Finansowa, 23.09.2016).

Zainwestuj w Fundusze
otwarte na Ciebie

Potrzebujesz tylko dowodu osobistego i numeru rachunku bankowego

kup online

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatkówi innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem nadzoru nad IFM Global Funds S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier w Luksemburgu.