Kup fundusz online

OTWÓRZ FUNDUSZ OTWARTY NA ŚWIAT

Otwórz się na nową jakość funduszy wcześniej niedostępnych w Polsce.

dowiedz się więcej

FUNDUSZ IFM GLOBALNY
OSTROŻNEGO OSZCZĘDZANIA

Cel funduszu to wynik 3% - 4% netto rocznie

dowiedz się więcej

FUNDUSZ IFM GLOBALNYAKTYWNEGO INWESTOWANIA

Celem funduszu jest wynik w przedziale 7% - 8% netto rocznie

dowiedz się więcej

Świetny kwiecień dla IFM Globalnego Ostrożnego Oszczędzania

Witam, zapraszamy na materiał, w którym przedstawiamy skład oraz bieżą (...)

Czytaj więcej

Kwiecień zdominowany przez wybory we Francji

Kwiecień był udanym miesiącem dla większości giełd. Inwestorzy wyczeki (...)

Czytaj więcej

Notowania Fundusze

Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania

 • P
  99,27 PLN Wartość
  0,08 % Stopa zwrotu
 • A
  99,56 PLN Wartość
  0,08 % Stopa zwrotu
 • A
  98,56 EUR Wartość
  0,06 % Stopa zwrotu

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

 • P
  90,42 PLN Wartość
  0,71 % Stopa zwrotu
 • A
  90,41 PLN Wartość
  0,71 % Stopa zwrotu
 • A
  89,89 EUR Wartość
  0,69 % Stopa zwrotu

Aktualności inwestycyjne
IFM Global Funds S.A.

Najnowsze informacje IFM

Dowiedz się więcej

Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania

Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 3-4% rocznie

Jeden z 15 najlepszych produktów inwestycyjnych 2016 r. wg Gazety Finansowej (Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania; Najlepsze produkty inwestycyjne 2016; Gazeta Finansowa, 23.09.2016.)

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 7-8% netto rocznie

Aktywne podejście do inwestowania i bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych (aktywna alokacja zasobów).

POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z KUPNA ONLINE
FUNDUSZU IFM GLOBAL FUNDS

pozbądź się stresu transakcyjnego szyfrowanie i PaybyNet
zminimalizowany czas transakcji tylko 12 minut dzieli Cię od dokonania zakupu
nie płacisz
za transakcje
prowizja zawsze 0%
kod SMS do autoryzacji transakcji szybkość i wygoda
Wyróżnienia i nagrody Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania znalazł się w gronie 15 najlepszych produktów inwestycyjnych 2016 roku wg Gazety Finansowej (Gazeta Finansowa, 23.09.2016).

Zainwestuj w Fundusze
otwarte na Ciebie

Potrzebujesz tylko dowodu osobistego i numeru rachunku bankowego

kup online

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatkówi innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem nadzoru nad IFM Global Funds S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier w Luksemburgu.